facebook.png

Διεθνής Κώδικας Δεοντολογίας
 

Asinou 2.jpgΆρθρο 1
Όλα τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσία και να ενεργούν σύμφωνα με τις χάρτες και τις αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου, με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις (1), συστάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ και άλλα σχετικά νομοθετήματα, κώδικες και καταστατικά στα οποία το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών είναι νομικά δεσμευμένο.

Άρθρο 2
Η κύρια υποχρέωση των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου είναι να προωθούν την διατήρηση των μνημείων, τοποθεσιών και χωρών, ούτως ώστε να διατηρηθεί η πολιτιστική τους σημασία ως απτή απόδειξη του παρελθόντος, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη φροντίδα του και να υποστηρίζουν τη χρήση τους χωρίς αρνητικές επιπτώσεις.  Για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας όπως και για την αναγνωσιμότητα και αξιοποίηση των μνημείων χρειάζεται ολική και δυναμική προσέγγιση από ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων.  Εξυπακούεται επίσης η αναγνώριση του ιστορικού και οικονομικού ρόλου της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή ανάπτυξη.

 Άρθρο 3
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να σέβονται την ποικιλότητα αλλά και τον δυναμισμό των υλικών αλλά και των άϋλων αξιών των μνημείων και άλλων χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες πιθανόν να φέρουν διαφορετικές έννοιες για διαφορετικές ομάδες ή κοινωνικά σύνολα, εμπλουτίζοντας έτσι τον πολιτισμό των ανθρώπων.  Τα μέλη δεσμεύονται να προωθούν την ενεργό ανάμιξη των κοινωνικών συνόλων που σχετίζονται με τα μνημεία και να αναγνωρίζουν, να σέβονται και να ενθαρρύνουν τη συνύπαρξη ποικίλων πολιτιστικών αξιών.

Άρθρο 4
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων, πρέπει επίσης να διατηρούν,  να επεξεργάζονται και να προσαρμόζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις σύγχρονες αρχές συντήρησης, με τις πρακτικές και τεχνικές μεθόδους όπως και τις νομικές υποχρεώσεις και να προωθούν την ανάπτυξη τους αναλόγως, με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, υπό τον όρο ότι τηρείται το δικαίωμα της εμπιστευτικότητας του εργοδότη/πελάτη.  Τα μέλη έχουν δικαίωμα να είναι μέλη επαγγελματικών οργανώσεων και να τηρούν τους κώδικες και πειθαρχικούς κανονισμούς.

Άρθρο 5
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών έχουν υποχρέωση να καλλιεργούν στο κοινό τη γνώση και το σεβασμό, την παροχή π4ρόσβασης και στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση, οργανώνοντας προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και ιδιαίτερα την ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.  Οφείλουν επίσης να στηρίζουν συναδέλφους επαγγελματίες και να καθοδηγούν τους νεαρούς επαγγελματίες προωθώντας τις ορθές πρακτικές συντήρησης και την κατανόηση των αρχών και μεθόδων συντήρησης.  Οι επιτροπές οφείλουν να ενθαρρύνουν την εγγραφή έμπειρων και αφοσιωμένων μελών από πολλά συναφή επαγγέλματα.

Άρθρο 6
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να αναγνωρίζουν ότι σε πολλά έργα αποκατάστασης είναι αναγκαία η συνεργασία επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων όπως τεχνίτες, τεχνικοί, διοικητικοί και κοινωνικά σύνολα.

Άρθρο 7
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις για την αποκατάσταση μνημείων βασίζονται σε επαρκή έρευνα και γνώση και ότι οι επιλεγμένες επεμβάσεις είναι τεκμηριωμένες. Τα μέλη διασφαλίζουν ότι γίνεται άρτια και μόνιμη αποτύπωση των μεθόδων αποκατάστασης (περιλαμβανομένης και διαγνωστικής μελέτης, επίβλεψη και διαχείριση, προληπτική συντήρηση και αποκατάσταση) για όλα τα έργα που αναλαμβάνουν.  Τα σχέδια αποκατάστασης πρέπει να φυλάγονται σε μόνιμο αρχείο (όπως μια εθνική βιβλιοθήκη), με δυνατότητα πρόσβασης στο κοινό το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τους όρους του εργοδότη / πελάτη σχετικά με την εχεμύθεια και ασφάλεια και όταν αυτό είναι συμβατό με το πολιτιστικό περιβάλλον.

Άρθρο 8
Σε επείγουσες περιπτώσεις όπου μνημεία και αρχαιολογικοί ή άλλοι χώροι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια μπορούν χωρίς να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

Άρθρο 9
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων έχουν προσωπική και επαγγελματική υποχρέωση στο κοινωνικό τους περιβάλλον για την αυθεντικότητα και εγκυρότητα των συμβουλευτικών υπηρεσιών τους και των στοιχείων που παρέχουν, των αναλύσεων και σχεδίων που εκπονήθηκαν κάτω από την επίβλεψη τους.

 Άρθρο 10
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Χώρων οφείλουν να αποθαρρύνουν κάθε ψευδή εκπροσώπηση, διαφήμιση ή λανθασμένη χρήση μελετών και οφείλουν να αναγνωρίζουν, να δηλώνουν και να δημοσιοποιούν την πνευματική, υλική ή πρακτική συμβολή των άλλων με δίκαιο τρόπο.

Άρθρο 11
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να αποδοκιμάζουν οποιαδήποτε χειραγώγηση ή απόκρυψη στοιχείων για την αποκατάσταση με σκοπό να εξυπηρετηθούν εξωγενείς απαιτήσεις.  Ανάλογα με τις συμφωνίες για εχεμύθεια με τον πελάτη / εργοδότη, τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου οφείλουν να αποκαλύπτουν τα πλαίσια και τις αδυναμίες του έργου που αναλαμβάνουν, όπως για παράδειγμα ανεπαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, ανεπαρκείς προϋπολογισμούς ή άλλους παράγοντες.

Άρθρο 12
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να ενεργούν με τίμιο, αντικειμενικό και ανεκτικό  τρόπο και να παρέχουν πάντοτε συμβουλές σε άλλα μέλη όταν αναλάβουν ένα έργο (στις περιπτώσεις όπου η ανάμιξη άλλου μέλους στο έργο είναι γνωστή) ή όταν παρέχουν δεύτερη γνώμη στην αξιολόγηση της εργασίες που εκπόνησε ένα άλλο μέλος.

Άρθρο 13
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών οφείλουν να ενισχύουν την αξιοπιστία και τη φήμη του Διεθνούς Συμβουλίου.  Οφείλουν επίσης να διεξάγουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με διαφάνεια και ειλικρίνεια, υπεύθυνα και αμερόληπτα και πάντοτε να αποφεύγουν να ανακοινώνουν δημόσια οποιαδήποτε πραγματική ή φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων.

Άρθρο 14
Τα μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών δεν δικαιούνται να εκπροσωπούν το Διεθνές Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη επιτροπή του χωρίς την εξουσιοδότηση της συγκεκριμένης επιτροπής.

Άρθρο 15
Οποιαδήποτε παράλειψη στην εφαρμογή των αρχών και υποχρεώσεων του πιο πάνω Κώδικα αποτελεί μη επαγγελματική συμπεριφορά και μπορεί να προκαλέσει δυσφήμιση του Διεθνούς Συμβουλίου.  Η εγγραφή στο Διεθνές Συμβούλιο προϋποθέτει την υποχρέωση των μελών να εφαρμόζουν τις πρόνοιες και να ακολουθούν το πνεύμα του Κώδικα.  Η αθέτηση των άρθρων του Κώδικα τιμωρείται με κυρώσεις εναντίον του συγκεκριμένου μέλους, όπως την αναθεώρηση της εγγραφής του.

Αυτός ο Κώδικα αναθεωρείται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Διεθνούς Συμβουλίου και επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.